სკრინინგის განცხადება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გორაბერეჟოულში შპს „ჯორჯტრანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა- ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გორაბერეჟოულში შპს „ჯორჯტრანსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ” 2023 წლის 15 თებერვლის №81/ს ბრძანება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჯორჯტრანსი“

ინფორმაცია სკრინინგის შესახებ: იხილეთ დანართი

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG